Wat west, west maakt

Over ons

Beter voorbereid, continuïteit in kwaliteit.

Straal- en schildersbedrijf WEST, ook wel in de volksmond WEST is voornamelijk gespecialiseerd in onderhoud. “Alles” wat behouden moet worden; industriële, on-en off-shore installaties, opslagtanks, (spoor)infrastructuur objecten tot kantoorgebouwen, schilderen en/of conserveren wij.

Onze klanten omvat professionele managers van industriële installaties, woningbouw vereniging, vastgoedbeheerders, vereniging van eigenaren, bedrijven, gemeenten (semi)overheidsinstellingen.

De complexiteit van de projecten en de diversiteit van onze klanten maken ons een dynamische markt waar vernieuwing (innovatie) noodzakelijk is. Duurzaamheid, veiligheid en milieu zijn zeer strak en vereisen zorgvuldige werkvoorbereiding en uitvoering. Onze kracht, ligt derhalve in het totale proces dat resulteert in het gewenste eindproduct.

WEST streeft naar productieve samenwerking; waarop onze korte communicatielijnen dragen. Concreet betekent dit dat we ons identificeren met de doelstellingen van onze opdrachtgevers te vertalen naar het leveren van een kwalitatief hoogwaardig product.

Hier komt snelheid, kwaliteit en veiligheid tezamen.

Tijd, kost geld. Onze insteek is dan ook. “binnen de gestelde eisen, snelheid te produceren”. Waarbij wij niet, alleen de klant van totale projectkosten besparen. Maar ook zal de naaste omgeving profijt van onze keuze(s) hebben door minder hinder van onze werkzaamheden te ondervinden.

Om snelheid met kwaliteit en veiligheid te garanderen is een optimalisatie van processen, een stukje innovatie en een duidelijke planning met afspraken noodzakelijk.

Kwaliteit, Arbo & Milieu.

Binnen de werkzaamheden van West opereert een onafhankelijk groep met als expertise; “kwaliteit, arbo & milieu”. Deze groep houd zich alleen maar bezig met het bewaken van procedures en instructies, die nodig zijn om de kwaliteit en veiligheid te borgen.

Kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsbeleid van West is erop gericht in haar activiteiten te voldoen en te blijven voldoen aan de eisen volgens ISO-9001 de VCA** ter bewerkstelliging van een optimale tevredenheid bij de klant.

West streeft ernaar om op onafhankelijke wijze, haar werkzaamheden te realiseren. Hierbij wordt steeds gestreefd naar een totaaloplossing te bieden. Deze totaaloplossing wordt bereikt door op alle gewenste vakgebieden de op deskundige wijze te begeleiden en te adviseren.

De vereiste deskundigheid wordt bereikt door gebruikmaking van moderne apparatuur en midden enerzijds en het opleiden van personeel anderzijds. Naast de aanwezigheid van specifieke beroepsopleidingen, worden de medewerkers ook intern geïnstrueerd. Waar mogelijk wordt het personeel onderricht door middel van productspecifieke trainingen van leveranciers en producenten.

De door fabrikanten en leveranciers aangeboden producten en diensten worden kritisch geanalyseerd naar kwaliteit en prijsstelling, waarbij de wensen van de klant prevaleren. Door optimale benutting van de juist producten van de juist fabrikant, eventueel door combinatie of met specifieke aanpassingen tot stand gebracht, wordt het aangeboden pakket op maat gesneden. WEST streeft ernaar de maatwerkfunctie te optimaliseren en zo nodig aan te passen aan de veranderende omstandigheden.

Veiligheid- en Milieubeleid
Het veiligheid- en Milieubeleid is erop gericht dat bij de uitvoering van alle activiteiten maximale zorg wordt besteed aan de veiligheid en de zorg om de invloed van de bedrijfsvoering op het milieu te minimaliseren. Dit betekent dat ongelukken en calamiteiten zoveel mogelijk dienen te worden voorkomen, door het in een vroeg stadium treffen van voorzieningen.

WEST streeft er naar alle veiligheid- en milieurisico’s weg te nemen, door de factoren te onderkennen die een negatieve invloed kunnen hebben op de in te zetten mensen en de omgeving en hieraan voorrang te geven boven economische overwegingen.

Door voordurend te streven naar verbetering van de werkmethoden wordt de kant op (im)materiële schade van personen en milieu tot een minimum beperkt. Deze visie dient niet alleen het belang van het bedrijf, maar ook een individueel en maatschappelijk belang.

CO2 Prestatieladder
WEST In 2010 het duurzaam ondernemen tot een van haar kernwaarden benoemd. Onderschrijft daarmee het duurzaamheidsdenken, als eerste in de branche voor de gehele waardeketen van de productie van grondstoffen tot aan het verwijderen en zo mogelijk recycleren van afvalstoffen.

De eerste stap die WEST heeft gezet inzake dit duurzaamheidsdenken is het ontwikkelen en implementeren van een energiemanagementsysteem dat er op gericht is om de uitstoot van CO2 te verlagen.

Meer informatie over ons CO2 beleid?

Lees meer

Contact

Heeft u een vraag?
Bel ons gerust op of laat hieronder een bericht achter.

+31(0)10 245 71 65

Uw vraag

Versturen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en krijg als eerste het laatste nieuws in je inbox.

Aanmelden

Copyright © Straal- en schildersbedrijf WEST b.v.  |  Algemene voorwaarden